शिवराय प्रतिष्ठान वर्धापनदिन निमित्ताने १५ ऑगस्ट 2022 ला कर्जत महिला मंडळ संस्थेच्याच ७०० शालेय विद्यार्थीना शालेय वस्तू वाटप करण्यात आले

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top